Over mij

Mijn naam is Hannelies Bongaerts. In 1978-1979 heb ik aan de Sorbonne in Parijs gestudeerd. Daarna ben ik naar Amsterdam gegaan en ben in 1986 afgestudeerd aan de faculteit vertaalkunde en –wetenschap van de UvA. In 2008 heb ik een master gedaan aan de Universitaire Leraren Opleiding, aan de VU te Amsterdam.

In 2011 ben ik Equicoaching® en EAGALA gecertificeerd.

 

Door mijn werk als (gerechts)tolk kwam ik telkens weer in contact met kinderen, jongeren en volwassenen die trauma’s hadden opgelopen in hun land van herkomst, tijdens hun reis naar Nederland, maar soms ook in Nederland.

Bij mijn werk als lerares Frans in het voortgezet onderwijs werd ik ook regelmatig geconfronteerd met kinderen en jongeren die van alles hadden meegemaakt. Deze leeftijdsgroep komt bovendien in hun ontwikkeling naar de volwassenheid ook allerlei ‘groei’uitdaginen tegen.

Door zelf veel met paarden om te gaan, merkte ik dat paarden me onder andere energie, blijdschap en doorzettingsvermogen gaven. Door veel met paarden om te gaan, leerde ik over mezelf en kwam ik tot groei en veranderingen.

M’n ervaringen in het tolkwerk (justitie, jeugdzorg, politie, IND, advocatuur, psychiatrie), in het onderwijs en m’n omgang met paarden hebben ervoor gezorgd dat ik op zoek ben gegaan naar een manier om dit te kunnen combineren en te kunnen delen met anderen. Zo ben ik bij EAGALA (Equine Assisted Growth and Learning Association) en bij Equicoaching® terecht gekomen.

Beide methodes passen mooi in mijn visie dat mensen hun eigen oplossing in zich dragen.

 

Mijn rol is om tijdens de coaching en/of training het proces naar groei en verandering te begeleiden.

Voorop staat dat het een proces is van de mensen zelf waarin zij geholpen, ondersteund of gestimuleerd worden door de paarden.

 

 

Over de paarden

Kijk naar een paard…..wat zie je dan? Wat denk je dan?

De paarden die meewerken zijn en blijven zichzelf.

We werken met de paarden en pony’s die wonen op de locatie waar we te gast zijn.