PAARD EN LEREN

Coaching en training met paarden

 

PAARD EN LEREN biedt een vorm van training/coaching met behulp van paarden om tot groei en verandering te komen. Door samen te werken met paarden komen mensen tot inzichten en oplossingen die hen verder helpen.

 

Bij deze vorm van coaching en training gaan we ervan uit dat ieder mens zijn of haar eigen† oplossingen en antwoorden in zich draagt. En uit ervaring weten we dat paarden de mens kunnen helpen om helder over zichzelf na te denken.

 

De training/coaching is gebaseerd op een ervaringsgerichte manier van werken. De cliŽnt(e) voert opdrachten uit naast het paard en vindt daarbij de eigen oplossingen.

Het paard reageert op wat deze persoon op dat moment denkt, voelt of doet.

Elke handeling, uitspraak, waarneming en waardering van de persoon heeft een betekenis voor hem of haar. En om die betekenis gaat het.

Paarden zullen bepaalde aspecten van de gevoelens van die persoon vertegenwoordigen of verbeelden. Paarden zijn hierbij een metafoor voor belangrijke mensen of gebeurtenissen in het leven van de cliŽnt(e).

 

Onze focus is resultaatgericht en realistisch naar een oplossing werken.

Daarbij richt het coachingsproces zich op het nu en op de resultaten

voor de toekomst.

Kortom, we werken naar een oplossing die realistisch, haalbaar en meetbaar is.

 

We werken naast en tussen paarden.

Met het team Ėtrainer(s) en paard(en)- bieden we begeleiding in het proces naar een oplossing.

Het is ondersteunende begeleiding en kan heel goed naast therapie bestaan.

 

Paarden

Paarden zijn uitermate geschikt om op een subtiel niveau mee samen te werken. Dat komt door hun gevoeligheid voor relaties, lichaamstaal, energie en alle andere non- verbale communicatiemiddelen die ons mensen nog wel eens willen ontgaan.

 

Paarden zijn vlucht- en kuddedieren en reageren op elke fysieke actie of reactie. Daarmee zullen zij de mens wijzen op hun eigen mogelijkheden.

Dat komt door hoe wij op paarden reageren. En hoe paarden op ons reageren.

 

Hoe wij op paarden reageren:

De taal van paarden is subtiel. Ze hebben nauwelijks gezichtsuitdrukkingen, maken geen geluiden en zullen niet kwispelen als ze vrolijk zijn. Het is moeilijker om menselijke emoties op een paard te plakken. Alles wat zij doen is dus een reflectie van wat wij denken en zegt dus meer over ons dan over hen.

(Daarbij kan een paard als symbool alle soorten emoties bij ons oproepen. Van ontroering voor een angstig, mishandeld paard, tot ontzag voor een dominant paard.)

 

Hoe paarden op ons reageren:

Paarden letten niet op onze woorden maar op onze daden. Hoe we staan. Hoe we onze adem inhouden. Hoe we ons afwenden. Hoe we ons staande houden. Paarden anticiperen op de onbewuste lichaamstaal van de mens waardoor deze vaak in een situatie terechtkomt die hij of zij herkent. De interpretatie van de cliŽnt(e), de eigen woorden die hier aan gegeven worden, geven de ervaring betekenis.

 

Wanneer en voor wie

Een consult, sessie of training van PAARD EN LEREN kan op zichzelf staan, maar kan ook ondersteuning bieden bij andere therapieŽn, bijvoorbeeld als deze vastgelopen zijn of als deze letterlijk en figuurlijk zuurstof nodig hebben.

Het is zeer geschikt voor mensen die moeilijk praten, omdat ze te jong zijn, te jong waren ten tijde van een trauma, omdat er al te veel gesproken is, en soms juist omdat ze zo goed kunnen praten en misschien daardoor wat verder van hun gevoel af staan.

 

Onze doelgroep bestaat dus uit iedereen die groei of verandering wenst in zijn of haar leven.

Dit kunnen kinderen en jongeren zijn die ondersteunende begeleiding nodig hebben,

of mensen die zijn vastgelopen in hun leven en mensen die (even) geen verbale therapie wensen. Maar het is ook voor mensen die al in (psycho)therapie zijn en vormt dan een waardevolle aanvulling hierop (bijvoorbeeld tijdens of na EMDR).

Het is voor mensen die willen groeien en die willen leren over zichzelf.

Het is voor mensen die dagbesteding wensen of nodig hebben.

Het is een mooie en waardevolle ervaring of uitdaging.

 

Naast dit aanbod zijn er allerlei groepsactiviteiten en -trainingen mogelijk; hierbij denken we aan een groep vrienden of vriendinnen die eens iets anders met elkaar wil ondernemen, een groep mensen die net met elkaar aan het werk gaat of juist al met elkaar werkt en bepaalde issues wil aanpakken, een gezin waar dingen spelen die vragen om opgelost te wordenÖ.


Doel
Het doel is in eerste instantie afhankelijk van de hulpvraag, maar de coaching/training biedt kansen om het (zelf)vertrouwen te vergroten, de manier van communiceren te verbeteren, mensen te leren om hun gevoelens te verwoorden, mensen te leren om grenzen te stellen. Het doel is om, los van de vraag, de oplossing bij en in jezelf te vinden en te herkennen.